СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca XL 

От учебната 2011/2012 година в СОУ „Христо Ботев” - гр. Сунгурларе се реализира  Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът ще продължи до октомври 2014, като чрез него са формирани 12 полуинтернатни групи, които включват 305 ученици от I до VII клас. Осигурени са 12 високо квалифицирани възпитатели, гарантиращи качеството на самоподготовка. Организацията на часовете в ПИГ включва режимни моменти: обяд, организиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси. Напълно оборудвани с учебни маси, столове, шкафове, гардеробчета, дивани са 6 учебни кабинета, осигурени са материали и спортни пособия за дейностите по проекта и столово хранене на учениците. Целодневната организация на учебния процес насърчава творческите способности и умения на учениците, създава положителни нагласи за учене и намалява риска от ранно отпадане от училище.

cc22Проект BG051PO001-3.1.06_3Проект BG051PO001-3.1.06_1Проект BG051PO001-3.1.06_7Проект BG051PO001-3.1.06_8

Повече снимки в галерия

 

Предстоящи събития

Последни новини

Достойно предст...

28 Април 2023

Призови места заеха: Първа възрастова група – 2 място - Александра Александрова Кабакова от 2 а клас, ръководител - Райна Банова. Втора въ...

Отново първенци...

28 Април 2023

Отново първенци! Отборът на СУ "Христо Ботев", гр. Сунгурларе с ръководител Красимир Динчев, завоюва първото място на Областния к...

Нова учебна год...

15 Септември 2021

Вълнение и радост са спътниците при посрещането на всяка нова учебна година. Първокласниците, петокласниците и осмокласниците тържествено от...

Завършилите пре...

17 Август 2021

Завършилите през 2020-2021 година средното си образование сами внасят здравните си осигуровки за своя сметка до започване на работа или обуч...

Финансова подкр...

06 Август 2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства; чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат ...

Случайна снимка


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.