СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Основно меню

 

letter

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Написана от Деян Делчев 228
Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Написана от Деян Делчев 375
Проект НПИМД-Н2-Т2-003 „Спри агресията, кажи ДА на доброто“, съвместно със Сдружение „Младежки глас“ Написана от СУ"Христо Ботев" 279
Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» Дейност 1, Написана от СУ"Христо Ботев" 312
Проект „Подкрепа за успех“ Написана от СУ"Христо Ботев" 284
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание” Написана от СУ"Христо Ботев" 282
Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 Написана от СУ"Христо Ботев" 297

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.