СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

През периода 2013/2015 година СОУ „Христо Ботев” - гр. Сунгурларе работи по проект "Ученически практики"

u4p2

 

През периода 2013/2015 година СОУ „Христо Ботев” - гр. Сунгурларе работи по проект "Ученически практики" BG051PO001/3.3.07-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование  чрез повече и по-добри възможности за провеждане на учебна практика в реална работна среда; активно включване в дейностите свързани с лозаровинарството;подобряване връзката между професионалното образование и потребностите на променящия се пазар на труда. Осигури се възможност да приложат наученото  от училище и да се запознаят с възможностите за професионална реализация.

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 _1Проект BG051PO001-3.3.07-0001_19Проект BG051PO001-3.3.07-0001 _4Проект BG051PO001-3.3.07-0001_15

Повече снимки в галерия 

 

В проекта досега се включиха 51 ученици с много ентусиазъм и желание, обучаващи се по специалността:  "Лозаровинарство", В рамките на 240 часа учениците придобиха  допълнителни знания и умения, необходими за провеждане на практиката в реална работна среда които се изработват на едно или на различни работни места във фирмата-партньор. След приключване на практическото обучение, на всеки ученик се заплащат по 300.00лв.
Фирми-партньори на СОУ „Христо Ботев”  - гр. Сунгурларе през периода 2013 - 2015 год. са:
-„Винекс Славянци” АД – гр. Сунгурларе
-ЗКПУ „Лоза – 05” с. Славянци
-„Агровин” ООД" – гр. Сунгурларе
Проект „Ученически практики ” реално оцени  всички качества и недостатъци на стажантите, като подпомогна изключително много тяхното професионално развитие.

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static