СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Проект „Ученически практики”

 За втора поредна година 19 възпитаници на СОУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе ще се включат с ентусиазъм и огромно желание в следващата фаза на проект „Ученически практики”, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

 Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Николай Русев - директор на гимназията и ръководител на проекта, запозна бъдещите участници с целите и дейностите по проекта. Работата в реална среда е изключително полезна, защото помага на учениците да се научат да спазват трудовата дисциплина, да поддържат ред и чистота на работното място, да бъдат отговорни, да преодолеят бариерата между тях и работодателя партньор.
 Гимназията има сключени  договори с фирмите партньори „Винекс Славянци” ООД гр. Сунгурларе; „Агровин ” ООД гр. Сунгурларе и ЗКПУ „Лоза -05” с. Славянци.
     Участието в проекта ще помогне на учениците от СОУ „Христо Ботев”
гр. Сунгурларе след завършване на образованието си бързо да се адаптират към производствената дейност.

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static