СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Четвъртък, 08 Август 2019 10:34

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Изх.№ РД-16-1396/07.08.2019 год.

от Николай Петков Русев – директор на СУ „Христо Ботев" гр. Сунгурларе, област Бургас

Относно: обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев" гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2019/2020 година

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда в изпълнение на Заповед № РД-08-1971 / 07.08.2019 г. на Директора на СУ „Христо Ботев", гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе във връзка с възникнала необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

1. Възложител: Възложител на процедурата по реда на чл.186 и сл.от глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП е Директора на СУ „Христо Ботев", гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, област Бургас.

2. Предмет на поръчката: Събиране на оферти с обява за приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев" гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2019/2020 година.

По обособена позиция № 1: "Приготвяне и доставка на готови закуски за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас на СУ "Христо Ботев" гр.

По обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІ клас на СУ „Христо Ботев" гр. Сунгурларе през учебната 2019/2020 г."

Офертата да бъде получена до 12:00 ч. на 16.08.2019 г. на адреса на СУ „Христо Ботев", град Сунгурларе, ул. „Георги Димитров" № 21 подадена на място по пощата или чрез куриер. Офертата, изпратена по поща или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на училището в срока определен за приемане на офертите. В противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата.

За лице за контакти по настоящата процедура определям

– инж. Жеко Славов Славов- зам. директор, тел.: 0877879996

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите - Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 19.08.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на СУ „Христо Ботев", град Сунгурларе, ул. „Георги Димитров" № 21.

Директор: ....../ П /.......

7.08.2019 год. Николай Петков Русев

 

Прочетена 199 пъти

Предстоящи събития

Последни новини

ПРИЗОВИ МЕСТА...

17 Февруари 2020

В Националния конкурс за детска рисунка и предмети на приложните изкуства „Св. Трифон Зарезан“ наградените от нашето училище са ...

ПРИЗОВИ МЕСТА...

17 Февруари 2020

В Националния конкурс за детска рисунка и предмети на приложните изкуства „Св. Трифон Зарезан“ наградените от нашето училище са ...

ПРИЗОВИ МЕСТА...

17 Февруари 2020

В Националния конкурс за детска рисунка и предмети на приложните изкуства „Св. Трифон Зарезан“ наградените от нашето училище са ...

ПРИЗОВИ МЕСТА...

17 Февруари 2020

В Националния конкурс за детска рисунка и предмети на приложните изкуства „Св. Трифон Зарезан“ наградените от нашето училище са ...

ЮБИЛЕЙ

05 Февруари 2020

Директорът на СУ „Христо Ботев“ отпразнува своя 60-ти Рожден ден сред колеги и приятели....

Случайна снимка


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static