СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Ръководство на СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе

Директор: Николай Русевrusev
Образователна степен: Магистър
Специалност: Химия, физика, информатика и информационни технологии

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

 

 • Удостоверение за „Етикет и протокол PR – кампания”;
 • Удостоверение за завършен курс „Системата на делегираните бюджети в образованието” ;
 • Удостоверение за професионална квалификация „Учител ИТ 5-8 клас”;

 • Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения за Учители по биология и ЗО и химия и ООС”;

 • Сертификат за успешно завършено обучение „Умения за писане и управление на проекти” І част;

 • Сертификат за обучение по „Управление на училището ІІ модул” 2 бр.

 • Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;

 • Удостоверение за  професионална квалификация – компютърна грамотност;

 • Удостоверение за завършен курс за провеждане на периодично обучение   и инструктаж на обучение ЗБУТ;

 • Сертификат за обучение по „Управление на училището” модули: „Бюджет”, „Проекти” и „Психология на управлението”;

 • Удостоверение за завършено обучение „Маркетинг, реклама и РR на успешното училище”;

 • Удостоверение за завършено обучение „Ефективно провеждане на работни срещи и съвещания”;

 • Сертификат за обучение по „Делегирани бюджети”

 • Курс организаран от  Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище“, „Управление на дисциплината в клас“ и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност“ – сертификат;

 • Обучение „Подходи и методи за работа в мултикултурна среда“ по проект „Толерантни в разнообразието“ към ЦОИДУЕМ;

 • Обучение „Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда“ –сдружение „Равновесие“, гр. Бургас

 • Обучение „Организационна култура в екип“ – Сертификат издаден съвместно с Международната академия BZM-Берлин и ММ Грууп-София

 • Курс на тема „Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците”

  ПКС: V

Награди:

 • Вимпел на РИО Бургас
 • Плакет от Община Сунгурларе

 

Контакти:
Служебен телефон: 0888867989
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Заместник директор по учебната част
Име: Венцеслава Димитрова Додева Венцеслава Димитрова Додева
Образователна степен:Магистър
Специалност:Биология и химия

 

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

 

 • Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата за V – VIII клас
 • Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

 • Модул „Физика” за учебния предмет в V клас Човекът и природата

 • Модул „Физика” за учебния предмет в VI клас Човекът и природата

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

 • Формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд – II ниво

 • Обучение по програма за развитие на човешките ресурси. Проект „Обучение на потенциални бенефициенти на Структурните и Кохезионния фонд в усвояване на фондовете на ЕС предоставяни на България в периода 2007 – 2013 година”
 • Офис приложения и интернет
 • Обучение за работа с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансовата дейност в образователните институции по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети
 • Обучение за работа с делегирани бюджети по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети
 • Умения за писане и управление на проекти
 • Обучение „Директорска правоспособност” по Проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” схема BG 051РО001/3.1-02 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП I – VIII клас и детската градина
 • Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда
 • Създаване на портфолио на ученика. Портфолио на учителя
 • Организационна култура в екип
 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за  здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците
 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за  здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Обучение по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на базови управленски компетентности”
 • Курс организаран от  Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище“, „Управление на дисциплината в клас“ и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност“ – сертификат;

ПКС: II
Контакти:
Служебен телефон: 0882597499
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Заместник директор по учебната част
Име:Росица Танева ГеоргиеваРосица Танева Георгиева
Образователна степан: Висше магистър
Специалност: Начална училищна педагогика

 

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):
Образование и обучение

 • Обучение на педагогическите специалисти /помощник-директори/ за формиране на базови управленски компетентности;
 • Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците;
 • Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда. Работа с деца билингви;
 • Технология на създаване на училищно и учителско портфолио;
 • Превенция на насилието в училище. Управление на дисциплината в клас;
 • Превенция на отпадането от училище. Взаимодействието: семейство - училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес;
 • Умения за писане и управление на проекти;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основни предмети/застъпени професионални умения Периодичен инструктаж, спазване на ЗБУТ, работа в комисии;
 • Работа с компютри и ИТ за I-IV клас;
 • Базови и специфични компютърни умения на учители в начален курс;
 • Професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата.

ПКС: V
Контакти:
Служебен телефон: 0884503425
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Заместник директор АСД: инж. Жеко Славов Славов
Образователна степен: Магистър
Специалност:офицер от РТВ – военен инженер по РЛС
Гражданска специалност :радио и телевизионна техника
Квалификация : Радиоинженер
Образователна степен: Магистър
Специалност: Счетоводство и контрол

Професионална квалификация : Магистър по Икономика


Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):
Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;
Сертификат за завършен курс на обучение по Теле комуникация системи
Контакти:
Служебен телефон: 0877879996
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

 Заместник директор по УЧ

Име: Дарина Радева Чакърова

Образователна степен: Магистър

Специалност: Руска филология

Длъжност: Заместник директор по УЧ

Контакти: Служебен телефон: 0885816046

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предстоящи събития

Последни новини

ОЩЕ ТРАДИЦИИ...

17 Януари 2020

В рамките на проект „Образование и толерантност", в групата „Добри обноски" с ръководител г-жа Антония Тодорова се проведе традици...

ПАТРОНЕН ПРАЗНИ...

06 Януари 2020

Рожденият ден на Христо Ботев бе отбелязан тържествено от питомците на СУ „Христо Ботев", Сунгурларе....

КОЛЕДНИ ЕМОЦИИ...

21 Декември 2019

Питомците на госпожа Надежда Димитрова приготвиха Коледно тържество за учениците от начален курс, което бе посрещнато с много положителни...

Световната седм...

16 Декември 2019

Световната седмицата на предприемачеството се отбелязва в България от Джуниър Ачийвмънт за дванадесета поредна година....

Световната седм...

16 Декември 2019

Световната седмицата на предприемачеството се отбелязва в България от Джуниър Ачийвмънт за дванадесета поредна година....


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static