СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

Ръководство на СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе

Директор: Николай Русевrusev
Образователна степен: Магистър
Специалност: Химия, физика, информатика и информационни технологии

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

 

 • Удостоверение за „Етикет и протокол PR – кампания”;
 • Удостоверение за завършен курс „Системата на делегираните бюджети в образованието” ;
 • Удостоверение за професионална квалификация „Учител ИТ 5-8 клас”;

 • Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни умения за Учители по биология и ЗО и химия и ООС”;

 • Сертификат за успешно завършено обучение „Умения за писане и управление на проекти” І част;

 • Сертификат за обучение по „Управление на училището ІІ модул” 2 бр.

 • Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;

 • Удостоверение за  професионална квалификация – компютърна грамотност;

 • Удостоверение за завършен курс за провеждане на периодично обучение   и инструктаж на обучение ЗБУТ;

 • Сертификат за обучение по „Управление на училището” модули: „Бюджет”, „Проекти” и „Психология на управлението”;

 • Удостоверение за завършено обучение „Маркетинг, реклама и РR на успешното училище”;

 • Удостоверение за завършено обучение „Ефективно провеждане на работни срещи и съвещания”;

 • Сертификат за обучение по „Делегирани бюджети”

 • Курс организаран от  Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище“, „Управление на дисциплината в клас“ и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност“ – сертификат;

 • Обучение „Подходи и методи за работа в мултикултурна среда“ по проект „Толерантни в разнообразието“ към ЦОИДУЕМ;

 • Обучение „Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда“ –сдружение „Равновесие“, гр. Бургас

 • Обучение „Организационна култура в екип“ – Сертификат издаден съвместно с Международната академия BZM-Берлин и ММ Грууп-София

 • Курс на тема „Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците”

  ПКС: V

Награди:

 • Вимпел на РИО Бургас
 • Плакет от Община Сунгурларе

 

Контакти:
Служебен телефон: 0888867989
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

Заместник директор по учебната част
Име: Венцеслава Димитрова Додева Венцеслава Димитрова Додева
Образователна степен:Магистър
Специалност:Биология и химия

 

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):

 

 • Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата за V – VIII клас
 • Базови и специфични компютърни умения на учители по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

 • Модул „Физика” за учебния предмет в V клас Човекът и природата

 • Модул „Физика” за учебния предмет в VI клас Човекът и природата

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

 • Формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП

 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд – II ниво

 • Обучение по програма за развитие на човешките ресурси. Проект „Обучение на потенциални бенефициенти на Структурните и Кохезионния фонд в усвояване на фондовете на ЕС предоставяни на България в периода 2007 – 2013 година”
 • Офис приложения и интернет
 • Обучение за работа с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансовата дейност в образователните институции по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети
 • Обучение за работа с делегирани бюджети по Проект BG051РО001/3.2-02 Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети
 • Умения за писане и управление на проекти
 • Обучение „Директорска правоспособност” по Проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” схема BG 051РО001/3.1-02 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
 • Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП I – VIII клас и детската градина
 • Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда
 • Създаване на портфолио на ученика. Портфолио на учителя
 • Организационна култура в екип
 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за  здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците
 • Обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за  здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица за организиране и изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове и Наредба № РД – 07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение  и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Обучение по Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на базови управленски компетентности”
 • Курс организаран от  Институт Ре-Генезис и Фондация Човек Плюс на тема „Превенция на насилието в училище“, „Управление на дисциплината в клас“ и „Уравление на себе си: Самоконтрол, Негативни емоции и Интелигентност“ – сертификат;

ПКС: II
Контакти:
Служебен телефон: 0882597499
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Заместник директор по учебната част
Име:Росица Танева ГеоргиеваРосица Танева Георгиева
Образователна степан: Висше магистър
Специалност: Начална училищна педагогика

 

Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):
Образование и обучение

 • Обучение на педагогическите специалисти /помощник-директори/ за формиране на базови управленски компетентности;
 • Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците;
 • Ефективни подходи за работа в мултиетническа среда. Работа с деца билингви;
 • Технология на създаване на училищно и учителско портфолио;
 • Превенция на насилието в училище. Управление на дисциплината в клас;
 • Превенция на отпадането от училище. Взаимодействието: семейство - училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес;
 • Умения за писане и управление на проекти;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основни предмети/застъпени професионални умения Периодичен инструктаж, спазване на ЗБУТ, работа в комисии;
 • Работа с компютри и ИТ за I-IV клас;
 • Базови и специфични компютърни умения на учители в начален курс;
 • Професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата.

ПКС: V
Контакти:
Служебен телефон: 0884503425
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Заместник директор АСД: инж. Жеко Славов Славов
Образователна степен: Магистър
Специалност:офицер от РТВ – военен инженер по РЛС
Гражданска специалност :радио и телевизионна техника
Квалификация : Радиоинженер
Образователна степен: Магистър
Специалност: Счетоводство и контрол

Професионална квалификация : Магистър по Икономика


Професионални постижения (обучения, професионални квалификации, семинари, курсове):
Удостоверение за завършен курс на обучение ЗБУТ;
Сертификат за завършен курс на обучение по Теле комуникация системи
Контакти:
Служебен телефон: 0877879996
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

 Заместник директор по УЧ

Име: Дарина Радева Чакърова

Образователна степен: Магистър

Специалност: Руска филология

Длъжност: Заместник директор по УЧ

Контакти: Служебен телефон: 0885816046

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предстоящи събития

Последни новини

АКТИВИРАНЕ-НА-А...

20 Март 2020

АКТИВИРАНЕ-НА-АКАУНТ-ЗА-OFFICE-365-И-ДОСТЪП (/images/2019-2020/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0...

КРАЕН СРОК ЗА П...

15 Март 2020

До зрелостниците от предходни години, както и тези в самостоятелна форма на обучение в 12 клас на СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе...

НАД 600 метра м...

04 Март 2020

НАД 600 метра мартеница

Достойно предст...

04 Март 2020

Достойно представяне в Общинския конкурс за рецитиране на патриотични стихове „Българийо, за тебе те умряха…“...


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static