СУ "Христо Ботев"

Вярата Ботевска носим със чест!

История на училището в Сунгурларе

 

Важни моменти от историята на училището


    Основно училище в Сунгурларе се открива за пръв път през 1886 г. по предложение на Димитър Русчев, писар при общината. То се помещавало в една стара турска къща и всички необходими пособия били осигурени от общината,  а първият правоспособен учител е Димитър Станилов Коларов. Училището има четири отделения /класа/. Учебните занятия започвали на първи септември и завършвали на единадесети май. През 1889/1890 учебна година учителите са вече четирима. През 1893/1894 година има данни вече и за броя на учениците – те са били 100. През същата учебна година е построена първата сграда, предназначена  специално за училище.
    То е назовано „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1896/97 учебна година е открит първи прогимназиален клас или сегашен пети клас. Още първата година 25 деца го завършват. Открито е също неделно и вечерно училище. През 1898/99 учебна година учениците са 172 ма. През началния период от съществуването на училището като учители са работили тук : Кръстю Михайлов, Вълко Апостолов, Стефана Божилова, Ана Додева, Ченко Христов, Петя Михайлова,
Жени Божилова, Минчо Василев, Елена Петрова и др.
    През 1909/10 учебна година вече има пълна прогимназия до трети прогимназиален клас. Учениците са общо 286, като освен от Сунгурларе , тук учат деца и от всички други близки села. Свидетелствата за завършена прогимназия се връчвали на тържествено утро.
    През есента на 1914г.поради допусната небрежност се запалва и само за няколко часа изгаря единствената училищна сграда в Сунгурларе. Учениците учат в частни къщи и дюкяни. Условията са лоши за учене. По време на войните учителските кадри са нередовни, учениците  са недохранени и лошо облечени, често отсъстват от учебни часове, защото помагат вкъщи и на нивите. След 8 години несгоди през1922/23 година училищната сграда е възстановена с 12 училищни стаи. Учителите решават да се занимават и с театрално дело и често изнасят пиеси.
През 1924г за директор е назначен  Добри Келеведжиев, който продължава оборудването на кабинети по физика, химия, история и набавя необходими помагала и  инвентар за училището.
Създава се училищен хор, закупува се пиано, изнасят се концерти.
    На 15 май 1932 г е положен основния камък на кварталното училище „Христо Ботев“, което окончателно е завършено в 1933г. На 14 февруари 1934 г. Васил Топалов подарява на училището 100 000 лева, като пожелава от лихвите на тази сума да се издържат двама ученици. Фондът носи името „Донка и Васил Топалови“. От 1940 до 1944 г . учебните занятия се водят при военна обстановка. Недоимъкът, болестите, мобилизирането на учители намаляват ефективността на учебната подготовка през този период.
    Държавно допълнително  земеделско училище  е открито от Министерството на земеделието през 1927 г. и през известен период  провеждало занятията си в новопостроената сграда на кварталното училище „Христо Ботев“. Земеделското училище просъществувало до 1947г.
    През 1945 г. е открита гимназията в Сунгурларе. Този факт е посрещнат с голяма радост както от сунгурларци, така и от жителите на всички съседни села, защото децата им учат тук. Първият учебен ден за гимназията е 16. януари 1945г.  за  249 ученици. Директор е Добри Келеведжиев. Обучението се провежда на две смени. Открита е детска градина към училището. През март на 1946 г. е взето решение да се построи втори етаж и физкултурен салон към училище „Христо Ботев“. Дострояването завършва през 1948г. През 1950 г училището се нарича Средно единно училище „Христо Ботев“. През 1955 г е построена училищната ограда и училищният двор е залесен с борове и липи. През 1959/60 г. влиза в сила закон за по-тясна връзка на училището с живота и са въведени за десети и единадесети клас специални часове по тракторно монтьорство, шивачество и лозарство. Обзаведени са работилници по металообработване и дървообработване.
    Към училището в Сунгурларе е открито през 1953г. Горско-климатично училище, а през 1948 – 1958 Лозаровинарско училище. Селскостопански техникум е открит през 1958г. През 1967 г. е открито СПТУ – Средно професионално техническо училище.

 От 1974 г. училището се именува ЕСПУ „Христо Ботев“. През учебната 1983/84 г.се открива УПК със специалност „Оператор на металорежещи машини“. През 1986 г. в училището работят 55 учители, а учениците са 700, в 25 паралелки от I до XI клас. От 1989 г. досега училището носи името СОУ „Христо Ботев“.

Училищна и културна дейност през миналия век_1Училищна и културна дейност през миналия век_5Училищна и културна дейност през миналия век_7

 

Повече снимки в галерия

Предстоящи събития

Последни новини

ОЩЕ ТРАДИЦИИ...

17 Януари 2020

В рамките на проект „Образование и толерантност", в групата „Добри обноски" с ръководител г-жа Антония Тодорова се проведе традици...

ПАТРОНЕН ПРАЗНИ...

06 Януари 2020

Рожденият ден на Христо Ботев бе отбелязан тържествено от питомците на СУ „Христо Ботев", Сунгурларе....

КОЛЕДНИ ЕМОЦИИ...

21 Декември 2019

Питомците на госпожа Надежда Димитрова приготвиха Коледно тържество за учениците от начален курс, което бе посрещнато с много положителни...

Световната седм...

16 Декември 2019

Световната седмицата на предприемачеството се отбелязва в България от Джуниър Ачийвмънт за дванадесета поредна година....

Световната седм...

16 Декември 2019

Световната седмицата на предприемачеството се отбелязва в България от Джуниър Ачийвмънт за дванадесета поредна година....


download2

Намерете СОУ"Христо Ботев" гр.Сунгурларе и във Facebook

epale horizontal static